ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  


กองสวัสดิการและสังคม

คลิกอ่านรายละเอียดให้ความช่วยเหลือตามชุมชนต่างๆ ดังนี้

- ชุมชนจงเจริญ

- ชุมชนซอยไปรษณีย์1

- ชุมชนตลาดชุกโดน

- ชุมขนเตาปูน1-2

- ชุมชนบ้านบ่อ1

- ชุมชนบ้านเหนือ1

- ชุมชนบ้านเหนือ2

- ชุมชนอู่ทอง

- ชุมชนเตาปูน5

- บัญชีซอยโรงน้ำแข็ง2

- ชุมชนดอนรัก

- ชุมชนท่าน้ำชุกโดน

- ชุมชนบ้านชุกกุ่ม

- ชุมชบ้านใต้

- ชุมชนปิ่นทอง

- ชุมชนแม่น้ำแคว

- ชุมชนร่วมพัฒนา

- ชุมชนโรงหีบอ้อย5

- ชุมชนวิสุทธรังษี

- ชุมชนศาลากลาง

- ชุมชนศูนย์การค้า

- ชุมชนสถานีรถไฟดอนรัก

- ชุมชนแสงชูโต

- ชุมชนบ้านเหนือ3

- ชุมชนสัมพันธ์นิเวศ

- ชุมชนวังใหญ่

- ชุมชนประชาภิบาล

 

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2020-05-05 21:01:44 แก้ไชวันที่ : 2020-05-06 16:20:35  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 72
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,629
   ทั้งหมด : 499,011
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788