ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ปีที่15 ฉบับที่3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562  


กองวิชาการและแผนงาน วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562








 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2019-09-04 11:29:01 แก้ไชวันที่ : 2019-09-04 11:32:16  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 192
   ปี พ.ศ.นี้ : 195,727
   ทั้งหมด : 495,110
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788