ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-01-10 1
  ประกาศการสรรหาและเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2019-11-27 2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2019-11-27 46
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขทครั้งที่ 4/2562 2019-11-15 51
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2019-11-06 62
  ขอให้ประชาสัมพันธ์ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก (แบบ สด.35) 2019-10-15 3
  การขยายเวลายืนยันสิทธิ์เป็นผู้จำหน่ายสินค้าบนถนนคนเดินปากแพรก 2019-10-01 3
  ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2019-09-11 138
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องกำนดการประชุมแผนประชาคม ระดับชุมชนเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 2019-07-26 1
  ปรัลปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 3 2019-06-27 2
  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (ครั้งที่ 3) 2019-06-19 3
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-18 1
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563) 2019-06-17 3
  รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-06-14 3
  ประกาศเทศบาลเมืองกากญจนบุรี เรื่องกำหนดการประชุมประชาคม ระดับชุมชนเมือง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-05-30 4
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลให้เช่าอาหารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะ บริเวณริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี 2019-01-11 4
  การประมูลให้เช่าแผงลอยในตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-01-11 18
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2019-01-07 4
  ประกาศราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-01-03 2
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-12-11 1

 

  ทั้งหมด 43 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 226
   ปี พ.ศ.นี้ : 226
   ทั้งหมด : 496,608
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788