ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  แจ้งผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตามมติคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-23 2
  ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-03 5
  ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2021-09-03 2
  ประกาศใช้แผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมอืงกาญจนบุรี 2021-09-02 2
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 2021-09-01 2
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีใน ปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่2) 2021-08-31 1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2021-08-24 3
  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง สำหรับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-08-05 2
  กาญจนบุรีปรับระดับเป็นพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 2021-08-02 3
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2021-08-02 3
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 2021-07-29 68
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี แก้ไขครั้งที่ 5/2564 2021-07-29 54
  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-07-01 10
  การประมูลให้เช่าแผงลอยในตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี แผนลอยตลาดใหม่ แผงที่ 3/3 2021-07-01 3
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-06-25 1
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีใน พ.ศ. 2564 2021-06-17 1
  ประกาศประมูลให้เช่าอาคารอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ฯ 2021-06-08 1
  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 2021-06-08 1
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 2021-06-08 2
  เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 2021-05-27 1

 

  ทั้งหมด 132 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 312
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,230
   ทั้งหมด : 504,005
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788