ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  รายงานแสดงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รายไตรมาสที่1 2021-01-12 21
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-01-11 20
  การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่3) 2021-01-06 3
  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน 3) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-01-05 3
  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564 2021-01-05 2
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลกานำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2021-01-05 2
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565๗ 2021-01-04 1
  เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่๒) 2021-01-02 2
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดในการจัดภาษี ประจำปี 2564 2020-12-30 2
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 2020-12-29 2
  ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น 2020-12-25 1
  ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-12-16 9
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นผู้จำหน่ายสินค้าถนนคนเดินปากแพรก 2020-12-14 6
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล 2020-12-03 7
  ประกาศบัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 2020-11-27 7
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-10-21 13
  ประกาศเรีัยกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 2020-10-20 1
  ประกาศใช้แผนการดำเนินการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-19 12
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2020-09-02 2
  ประกาศ เรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 2020-08-25 11

 

  ทั้งหมด 86 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 308
   ปี พ.ศ.นี้ : 308
   ทั้งหมด : 501,083
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788