ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  รายงานการแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 รายไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 2021-04-08 8
  ประกาศศุนยฺ์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-04-05 2
  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-03-30 23
  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง การกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและนายกเทศมนตรี 2021-03-23 2
  การประมูลให้เช่าแผงลอยในตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-03-15 12
  การประมูลให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณถนนสองแควริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี 2021-03-11 7
  การประมูลให้เช่าพื้นที่ใต้ถุนศาลา 60 พรรษามหาราช เพื่อเป็นสถานที่จอดรถยนต์ 2021-03-11 7
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2546 2021-03-08 5
  ขออนุมัติจัดทำประกาศขยายเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564 ตามตรา 14 แห่งพระราชัญญัติฯ 2021-02-22 10
  ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 2021-02-22 6
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 2021-02-22 10
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-02-17 1
  ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เปิดให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน 2021-02-15 4
  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-02-05 6
  ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี 2021-02-05 1
  ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ 2021-02-04 82
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่1) 2021-02-01 1
  ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังครับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 2021-01-28 14
  รายงานแสดงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รายไตรมาสที่1 2021-01-12 100
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-01-11 96

 

  ทั้งหมด 104 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 203
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,285
   ทั้งหมด : 502,060
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788