ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  ประกาศรายนามผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนคนเดิน 2022-06-24 14
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565 2022-06-24 11
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี แก้ไขครั้งที่ 4/2565 2022-06-24 10
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2022-06-24 4
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2022-06-15 2
  การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ 2022-06-06 3
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2022-06-02 1
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่ว 2022-05-23 2
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-05-17 2
  เพิ่มเติมประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-05-17 1
  คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 2022-05-05 1
  การดำเนินการตามโนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2022-04-28 1
  เรื่อง รายงานการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2022-04-28 88
  เพิ่มเติมประกาศการับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างปรเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-04-25 13
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษา่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-04-21 1
  แก้ไขและเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-04-08 1
  รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 2022-03-22 2
  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ช่าวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-03-21 2
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 2022-03-09 1
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 2022-03-09 1

 

  ทั้งหมด 186 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788