ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  เรียกประชุมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-10-20 2
  รายชื่อผู้มาลงทะเบียนและมีสิทธิ์เป็นผู้ประกอบการนวดแผนไทยและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ 2020-10-12 2
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2020-10-02 2
  ประกาศ ขยายเวลาให้ผู้จำหน่ายสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบตามโครงการฯ 2020-09-23 2
  ให้ผู้ประกวบการนวดแผนไทยและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี 2020-09-02 6
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2020-09-02 4
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 2020-08-28 4
  ขยายเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563 ตามตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 2020-08-27 7
  รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 2020-08-26 9
  รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 2020-08-26 6
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2020-08-19 5
  คูมือประชาชน กองสวัสดิการสังคม 2020-07-15 2
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4 2020-07-13 3
  โครงสร้างเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-07-10 3
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล 2020-07-10 6
  สรุปรายรับ-รายจ่าย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-06-29 2
  ข้อบังคับด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-06-16 1
  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2020-06-15 7
  ราคาประเมินทนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 2020-06-04 2
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2020-05-13 4

 

  ทั้งหมด 229 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  3
   เดือนนี้ : 303
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,592
   ทั้งหมด : 499,974
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788