ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  ข่าวประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล 2021-01-13 3
  การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 2020-12-25 2
  การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-12-25 5
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตใจ 2020-11-26 4
  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ปี 2563 2020-10-30 6
  เรียกประชุมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-10-20 16
  รายชื่อผู้มาลงทะเบียนและมีสิทธิ์เป็นผู้ประกอบการนวดแผนไทยและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ 2020-10-12 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2020-10-02 14
  ประกาศ ขยายเวลาให้ผู้จำหน่ายสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบตามโครงการฯ 2020-09-23 16
  ให้ผู้ประกวบการนวดแผนไทยและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี 2020-09-02 6
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2020-09-02 15
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 2020-08-28 13
  ขยายเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563 ตามตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 2020-08-27 3
  รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 2020-08-26 13
  รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 2020-08-26 11
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2020-08-19 1
  คูมือประชาชน กองสวัสดิการสังคม 2020-07-15 11
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4 2020-07-13 2
  โครงสร้างเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-07-10 2
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล 2020-07-10 3

 

  ทั้งหมด 234 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 253
   ปี พ.ศ.นี้ : 253
   ทั้งหมด : 501,028
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788