ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (ครั้งที่ 2) 2019-06-19 1
  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (ครั้งที่ 1) 2019-06-19 1
  แบบรายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 2019-06-14 1
  รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 2019-06-14 3
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-06-14 1
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสตง. 2019-06-14 1
  รายงานความพึงพอใจในการบริการของงานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 2019-06-14 1
  สถิติแสดงจำนวนผู้ขอทำบัตรในและนอกเขตสำนักทะเบียน 2019-06-14 1
  รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-06-14 1
  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงใหม้ 2019-05-07 9
  ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องการจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลและตลาดสายหยุด 2019-02-14 1
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-01-07 3
  ประกวดราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-01-03 5
  ประกวดราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ 2019-01-03 5
  ประกวดราคาจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 2019-01-03 4
  แผนการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย มกราคม 2562 2019-01-03 4
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2019-01-03 2
  ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองากาญจนบุรี เรื่องเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราช และงานบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศบาลกปีใหม่ 2562 2018-12-28 3
  ประุกาศกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2018-12-20 4
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-11-30 4

 

  ทั้งหมด 168 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  943
   เดือนนี้ : 19,884
   ปี พ.ศ.นี้ : 140,993
   ทั้งหมด : 440,376
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788