ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องกำหนดเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563 2020-01-28 5
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2020-01-16 12
  ขอให้ประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 2020-01-14 10
  ประกาศผลการสรรหาและเลิอกสารรเป็นพนักงานจ้าง 2019-12-06 10
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-11-27 14
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสารรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2019-11-27 5
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2019-11-27 118
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 2019-11-15 6
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2019-11-06 258
  ประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยทีี่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 2019-10-30 101
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-10-15 8
  กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2562 2019-10-08 3
  รายงานกิจการประจำปี 2561 2019-09-12 6
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2019-09-05 4
  วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ปีที่15 ฉบับที่3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 2019-09-04 1
  ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าบนถนนคนเดินปากแพรก โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี 2019-08-22 1
  หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี 2019-08-22 3
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2019-08-13 349
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 2019-07-26 3
  วารสาร"เมืองกาญจน์สาร" ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562 2019-07-09 4

 

  ทั้งหมด 190 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 336
   ปี พ.ศ.นี้ : 336
   ทั้งหมด : 496,718
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788