ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 2020-03-19 4
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2020-03-13 5
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 2020-03-06 2
  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 2020-03-04 16
  ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เพิ่มเติม 2020-03-02 34
  ประกาศ ขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้าจับฉลากพื้นที่จำหน่ายสินและชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าฯ 2020-02-28 1
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้า และอัตราภาษีที่จัดเก็บประจำปี 2020-02-21 1
  ขอให้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง 2020-01-29 2
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องกำหนดเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563 2020-01-28 9
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2020-01-16 1
  ขอให้ประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 2020-01-14 5
  ประกาศผลการสรรหาและเลิอกสารรเป็นพนักงานจ้าง 2019-12-06 1
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-11-27 1
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสารรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2019-11-27 3
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2019-11-27 191
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 2019-11-15 4
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2019-11-06 324
  ประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยทีี่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 2019-10-30 155
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-10-15 1
  กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2562 2019-10-08 1

 

  ทั้งหมด 198 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  3
   เดือนนี้ : 27
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,119
   ทั้งหมด : 497,501
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788