ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-10-15 7
  กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2562 2019-10-08 1
  รายงานกิจการประจำปี 2561 2019-09-12 3
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2019-09-05 1
  วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ปีที่15 ฉบับที่3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 2019-09-04 1
  ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าบนถนนคนเดินปากแพรก โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี 2019-08-22 1
  หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี 2019-08-22 1
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2019-08-13 208
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 2019-07-26 5
  วารสาร"เมืองกาญจน์สาร" ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562 2019-07-09 3
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2019-07-03 5
  ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตัภัย 2019-06-21 3
  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (ครั้งที่ 2) 2019-06-19 2
  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (ครั้งที่ 1) 2019-06-19 4
  แบบรายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 2019-06-14 4
  รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 2019-06-14 5
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-06-14 2
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสตง. 2019-06-14 4
  รายงานความพึงพอใจในการบริการของงานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 2019-06-14 4
  สถิติแสดงจำนวนผู้ขอทำบัตรในและนอกเขตสำนักทะเบียน 2019-06-14 3

 

  ทั้งหมด 180 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 186
   ปี พ.ศ.นี้ : 196,081
   ทั้งหมด : 495,464
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788