ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  ประชาสัมพันธ์การกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 2018-10-11 9
  สรุปสารสำคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 2018-09-17 5
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2018-09-13 8
  ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-09-04 1
  ประกาศราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงฯ 2018-08-30 5
  เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2018-07-26 175
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-07-09 125
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2018-07-06 4
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องแก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2018-06-22 29
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-06-15 2
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2560-2562) 2018-05-31 2
  เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 2018-05-31 3
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2018-05-25 7
  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2018-05-25 9
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 2018-05-24 7
  ประกาศเทศบาลเมอืงกาญจนบุรี ประกาศยกเลิกการประมูลให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อบริการประชาชน 2018-05-24 6
  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 2018-05-22 9
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2560 2018-05-22 9
  สรุปความพึงพอใจในการบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-05-21 3
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มฯ 2018-04-25 3

 

  ทั้งหมด 147 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  192
   เดือนนี้ : 11,669
   ปี พ.ศ.นี้ : 117,728
   ทั้งหมด : 246,650
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788