ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-11-30 98
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-11-01 2
  ประชาสัมพันธ์การกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 2018-10-11 14
  สรุปสารสำคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 2018-09-17 3
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2018-09-13 14
  ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-09-04 3
  ประกาศราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงฯ 2018-08-30 1
  เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2018-07-26 235
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-07-09 162
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2018-07-06 4
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องแก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2018-06-22 7
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-06-15 1
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2560-2562) 2018-05-31 6
  เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 2018-05-31 1
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2018-05-25 1
  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2018-05-25 1
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 2018-05-24 4
  ประกาศเทศบาลเมอืงกาญจนบุรี ประกาศยกเลิกการประมูลให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อบริการประชาชน 2018-05-24 3
  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 2018-05-22 4
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2560 2018-05-22 1

 

  ทั้งหมด 149 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  18
   เดือนนี้ : 12,440
   ปี พ.ศ.นี้ : 163,112
   ทั้งหมด : 292,034
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788