ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  คู่มือประชาชนเทศบาล เลือกตั้งเทศบาล 2021-03-23 14
  แผนการปฏิบัติงานโครงสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 2021-02-18 2
  การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ 2021-01-28 4
  ข่าวประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล 2021-01-13 11
  การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 2020-12-25 4
  การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-12-25 5
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตใจ 2020-11-26 11
  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ปี 2563 2020-10-30 7
  เรียกประชุมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-10-20 2
  รายชื่อผู้มาลงทะเบียนและมีสิทธิ์เป็นผู้ประกอบการนวดแผนไทยและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ 2020-10-12 6
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2020-10-02 5
  ประกาศ ขยายเวลาให้ผู้จำหน่ายสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบตามโครงการฯ 2020-09-23 5
  ให้ผู้ประกวบการนวดแผนไทยและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี 2020-09-02 2
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2020-09-02 5
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 2020-08-28 4
  ขยายเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563 ตามตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 2020-08-27 1
  รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 2020-08-26 5
  รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 2020-08-26 8
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2020-08-19 1
  คูมือประชาชน กองสวัสดิการสังคม 2020-07-15 15

 

  ทั้งหมด 237 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 202
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,284
   ทั้งหมด : 502,059
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788