ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2020-05-13 11
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2020-05-13 20
  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2020-05-12 7
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-05-05 31
  ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุด30 กันยายน 2562 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-05-05 14
  โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) 2020-04-22 19
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 2020-04-14 5
  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2020-04-14 7
  ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2020-04-10 17
  วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "เมืองกาญจน์สาร" ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 2020-04-08 28
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2020-04-03 5
  การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 2020-03-19 9
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2020-03-13 123
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 2020-03-06 5
  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 2020-03-04 6
  ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เพิ่มเติม 2020-03-02 11
  ประกาศ ขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้าจับฉลากพื้นที่จำหน่ายสินและชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าฯ 2020-02-28 3
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้า และอัตราภาษีที่จัดเก็บประจำปี 2020-02-21 1
  ขอให้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง 2020-01-29 1
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องกำหนดเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563 2020-01-28 8

 

  ทั้งหมด 209 รายการ รวมทั้งหมด : 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 349
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,801
   ทั้งหมด : 498,183
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788