ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  #๑๐๐๐วันทำทุกวัน บริการด้วยใจ ? พร้อมรับใช้ประชาชน 2022-01-26 6
  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-01-13 11
  ๑๐๐๐วันทำทุกวัน โดยนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีพร้อมทีมงาน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2022-01-12 3
  นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีได้รับเชิญสัมภาษณ์ในรายการผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว 2022-01-07 6
  ขอส่งรายงานการประชุมสภาะเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-01-06 4
  ๑๐๐๐วันทำทุกวัน 2021-12-29 6
  การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดิน 2021-12-29 5
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-12-28 6
  นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2021-12-24 9
  เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2021-12-22 3
  สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการปูพื้นผิวจราจรบนถนนปากแพรก ตั้งแต่โค้งวัดเหนือ - วัดใต้ 2021-12-16 2
  ความคิดเห็นของประชาชนคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ขอเชิญประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2021-12-16 1
  ๑๐๐๐วันทำทุกวัน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2021-12-16 3
  การปิดประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 2021-12-13 7
  ๑๐๐๐วันทำทุกวัน เทศบาลเมืองกาญจนบุรีนำโดย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2021-12-09 4
  เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 170 คน 2021-12-09 3
  ยกเลิการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 3
  ๑๐๐๐วันทำทุกวัน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นำโดย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี 2021-11-16 1
  ๑๐๐๐วันทำทุกวัน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-16 1
  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 7 แห่ง 2021-11-09 3

 

  ทั้งหมด 296 รายการ รวมทั้งหมด : 15 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 331
   ปี พ.ศ.นี้ : 331
   ทั้งหมด : 505,489
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788