ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 2018-05-22 3
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2560 2018-05-22 1
  สรุปความพึงพอใจในการบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-05-21 2
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มฯ 2018-04-25 2
  ประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 2018-04-24 6
  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข็มแข็ง 2018-04-19 2
  รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชุด การใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ รักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2018-03-27 3
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-02-07 1
  ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-23 2
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-01-03 4
  เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561 2017-12-21 3
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 2017-09-25 3
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทำเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2017-09-25 1
  เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับพื้นที่/ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศจำลอง 2017-09-22 4
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องการประกาศเจตจำนงสุตริตในการบริหารงาน 2017-09-04 1
  ประกาศรายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2017-05-25 1
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 2017-05-16 1
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ 2017-02-14 2
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องรับสมัครเลือกพนักงานเทศบาลฯ (แก้ไขเพิ่มเติม) 2017-02-07 3
  ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 2017-01-17 1

 

  ทั้งหมด 171 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2] 3 [4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  30
   เดือนนี้ : 19,216
   ปี พ.ศ.นี้ : 171,864
   ทั้งหมด : 471,247
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788