ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  ประกาศราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงฯ 2018-08-30 3
  เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2018-07-26 399
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-07-09 330
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2018-07-06 9
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องแก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2018-06-22 2
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-06-15 2
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2560-2562) 2018-05-31 3
  เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 2018-05-31 3
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2018-05-25 2
  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2018-05-25 3
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 2018-05-24 3
  ประกาศเทศบาลเมอืงกาญจนบุรี ประกาศยกเลิกการประมูลให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อบริการประชาชน 2018-05-24 5
  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 2018-05-22 4
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2560 2018-05-22 11
  สรุปความพึงพอใจในการบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-05-21 15
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มฯ 2018-04-25 1
  ประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 2018-04-24 1
  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข็มแข็ง 2018-04-19 1
  รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชุด การใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ รักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2018-03-27 1
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-02-07 11

 

  ทั้งหมด 183 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 239
   ปี พ.ศ.นี้ : 196,506
   ทั้งหมด : 495,889
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788