ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2019-06-14 1
  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงใหม้ 2019-05-07 2
  ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องการจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลและตลาดสายหยุด 2019-02-14 3
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-01-07 2
  ประกวดราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-01-03 1
  ประกวดราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ 2019-01-03 1
  ประกวดราคาจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 2019-01-03 4
  แผนการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย มกราคม 2562 2019-01-03 4
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2019-01-03 4
  ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองากาญจนบุรี เรื่องเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราช และงานบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศบาลกปีใหม่ 2562 2018-12-28 3
  ประุกาศกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2018-12-20 1
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-11-30 2
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-11-01 1
  ประชาสัมพันธ์การกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 2018-10-11 1
  สรุปสารสำคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 2018-09-17 4
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2018-09-13 2
  ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-09-04 2
  ประกาศราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงฯ 2018-08-30 1
  เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2018-07-26 380
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-07-09 312

 

  ทั้งหมด 180 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : << ย้อนกลับ  [1] 2 [3][4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  4
   เดือนนี้ : 184
   ปี พ.ศ.นี้ : 196,079
   ทั้งหมด : 495,462
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788