ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองากาญจนบุรี เรื่องเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราช และงานบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศบาลกปีใหม่ 2562 2018-12-28 2
  ประุกาศกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2018-12-20 4
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-11-30 1
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-11-01 3
  ประชาสัมพันธ์การกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 2018-10-11 1
  สรุปสารสำคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 2018-09-17 1
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2018-09-13 2
  ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-09-04 3
  ประกาศราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงฯ 2018-08-30 1
  เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2018-07-26 343
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-07-09 271
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2018-07-06 6
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องแก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2018-06-22 5
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-06-15 1
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2560-2562) 2018-05-31 4
  เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 2018-05-31 3
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2018-05-25 2
  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2018-05-25 5
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 2018-05-24 3
  ประกาศเทศบาลเมอืงกาญจนบุรี ประกาศยกเลิกการประมูลให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อบริการประชาชน 2018-05-24 1

 

  ทั้งหมด 171 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : << ย้อนกลับ  [1] 2 [3][4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  27
   เดือนนี้ : 19,213
   ปี พ.ศ.นี้ : 171,861
   ทั้งหมด : 471,244
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788