ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล รายงานการประชุมสภา
 


 

รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 2022-01-06
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 2022-01-06
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 2021-10-20
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-10-01
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-09-02
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 2021-09-02
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล-สมัยแรก-ครั้งที่-3 2021-07-23
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล-สมัยแรก-ครั้งที่-2 2021-07-23
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล-สมัยแรก-ครั้งที่-1 2021-07-23
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 2021-07-19

 

  ทั้งหมด 15 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  8
   เดือนนี้ : 332
   ปี พ.ศ.นี้ : 332
   ทั้งหมด : 505,490
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788