ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล รายงานการประชุมสภา
 


 

รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ2565 2022-06-15
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2564 2022-04-18
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 2022-04-05
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 2022-02-28
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 2022-02-28
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 2022-01-06
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 2022-01-06
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 2021-10-20
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-10-01
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-09-02

 

  ทั้งหมด 20 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788