ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล จัดซื้อ - จัดจ้าง
 


 

ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศสอบราคาฯ

- ราคากลาง

****ผลการจัดจ้าง****

 

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม(หน้าโรงเรียนวิสุทธรังษี) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศสอบราคาฯ

- ราคากลาง

****ผลการจัดจ้าง****

 

 

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอัฒจันทร์สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

# ประกาศสอบราคาฯ

# ราคากลาง

***ผลการจัดจ้าง***

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง - ปรับปรุงถนนดอนรัก

# ประกาศสอบราคาฯ

# ราคากลาง  

***ผลการจัดจ้าง***

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยบุญสม

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ตาราง ปปช.

***ผลการจ้ดจัาง***

 

ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโตซอย 26

ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ตาราง ปปช.

***ผลการจัดจ้าง***
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน จัดซื้อ - จัดจ้าง
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนเตาปูน ๑ , ๒ และชุมชนเตาปูน ๓ * ประกาศสอบราคาฯ * ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-04-19
  ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบแนบท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และรายละเอียดแนบท้ายประกาศ * ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-02-24
  ประมูลซื้อเครื่องปรับอากาศประจำศาลา ๖๐ พรรษามหาราช จำนวน ๓ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และรายละเอียดแนบท้ายประกาศ * ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-02-24
  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเกาะกลางถนนอู่ทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศประกวดราคาจ้างฯ - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ - ราคากลางฯ 2017-01-25
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำถนนวิสุทธรังษี - ประกาศสอบราคาฯ - ราคากลางฯ - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2016-12-23
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยร้านเจ๊เองศาลพระภูมิ - ประกาศสอบราคาฯ - ราคากลางฯ - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2016-12-23
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยแยกถนนไชยชุมพล ซอยบ้านใหม่ - ประกาศสอบราคาฯ - ราคากลางฯ - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2016-12-16

 

  ทั้งหมด 7 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  123
   เดือนนี้ : 3,523
   ปี พ.ศ.นี้ : 16,711
   ทั้งหมด : 85,778
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

มาร์ชเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkancity.go.th
E-mail kan@muangkancity.go.th