ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองสวัสดิการสังคม
 


 

 

กองสวัสดิการสังคม

 

        มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ประชาชน เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆประกอบด้วย งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน

 

งานสังคมสงเคราะห์

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

 

งานพัฒนาชุมชน

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน การพัฒนาปรับปรุงชุมชนในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความอยู่ดีกินดีตามความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

     งานธุรการ

 

     ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 

        -   งานสังคมสงเคราะห์

 

     ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

        -   งานพัฒนาชุมชน

 

        -   งานชุมชนเมือง
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองสวัสดิการสังคม
   ภาพลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565  2022-01-21
  ภาพการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อมอบปฎิทิน และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงสูตรโปรตีนสูง วันพุธที่ 19 มกราคม 2565  2022-01-21
  ภาพบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชน ประธานชุมชนวิสุทธรังษี เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามให้การช่วยเหลือ 2022-01-21
  ภาพการต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7   ลงเยี่ยมชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณชุมชนโรงหีบอ้อย   2022-01-21
  ภาพการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาญจนบุรี วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-01-21
  กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-01-14
  ภาพการมอบผ้าห่มพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้ประชาชนชุมชนบ้านเหนือ 3 2022-01-14
  ภาพการบูรณาการร่วมลงพื้นที่เพื่อจัดระเบียบคนเร่ร่อนและขอทาน ณ บริเวณงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว 2021-12-23
  ภาพลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กลุ่มเปราะบาง) ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ชุมชนซอยไปรษณีย์ ชุมชนปิ่นทองชุมชนสถานีรถไฟ และชุมชนวิสุทธรังษี 2021-12-22
  ภาพพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์   2021-12-22

 

  ทั้งหมด 88 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  8
   เดือนนี้ : 332
   ปี พ.ศ.นี้ : 332
   ทั้งหมด : 505,490
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788