ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองการศึกษา
 


 

 

 

กองการศึกษา

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

     งานธุรการ

 

     งานแผนและโครงการ

 

     งานงบประมาณ

 

     งานการเจ้าหน้าที่

 

     งานกิจการนักเรียน

 

     หน่วยศึกษานิเทศก์

 

     โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 

     ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

        -   งานกีฬาและนันทนาการ

 

        -   งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒธรรม
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองการศึกษา
   ขอเชิญร่วมพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียน (ป พ.๑) 2013-03-06

 

  ทั้งหมด 1 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  8
   เดือนนี้ : 332
   ปี พ.ศ.นี้ : 332
   ทั้งหมด : 505,490
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788