ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล เปิดเผยราคากลาง
 


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานทะเบียนราษฎรฯ ของสำนักปลัด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี)

 

ตารางแสดงวงงเินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ในการจ้างก่อสร้าง  โครงการ  ติดตั้งไฟส่องสว่าง  (High  Mast)  ตั้งแต่ช่วงหน้าศูนย์บริการอีซูซุกาญจนบุรี  บริเวณภายในเกาะกลางถนนแสงชูโต

 

ตารางแสดงวงงเินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการจ้างก่อสร้าง  โครงการ  งานก่อสร้าง-ปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม  หน้าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 

ตารางแสดงวงงเินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ  จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ  จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ  จ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ในการก่อสร้าง  โครงการ  ก่อสร้างปรับปรุงถนน  คสล  พร้อมท่อระบายน้ำ  ตั้งแต่หลังห้องสมุดถึงบริเวณบ้านพักสารวัตรรถไฟ

 

โครงการ  ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  จากประตูวัดใต้ถึงแยกตลาดชุกโดน

 

ตารางแสดงวงเงิน  ก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน  คสล.  พร้อมท่อระบายน้ำ

 

เปิดเผยราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล จัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะ

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ไหล่ทาง

 

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบุคคลช่วยดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2561

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างถ่ายเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธึเฉพาะเจาะจง

 

เปิดเผยราคากลาง
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน เปิดเผยราคากลาง
   เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานเสาธงและส่วนหย่อมรอบเสาธงและเสาธงโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) (ดูรายละเอียดได้ที่นี่) 2018-03-14
  เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) (ดูรายละเอียดได้ที่นี่) 2018-03-08
  เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) (ดุรายละเอียดได้ที่นี่) 2018-03-07
  เปิดเผยราคากลาง โครงการรื้อถอนอาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร อาคารปั้มน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 (ดูรายละเอียดได้ที่นี่) 2018-03-06
  เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง แบบ INVERTER พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2018-03-02
  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) 2018-03-02
  เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED  ประสิทธิภาพสูง พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2018-02-28
  เปิดเผยราคากลาง งานซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ครั้งที่ 2  # ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 2018-02-27
  โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. 2018-02-13
  เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) ตามรายละเอียดที่แนบ 2018-02-08

 

  ทั้งหมด 32 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  246
   เดือนนี้ : 5,861
   ปี พ.ศ.นี้ : 20,758
   ทั้งหมด : 149,680
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th