ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล เปิดเผยราคากลาง
 


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานทะเบียนราษฎรฯ ของสำนักปลัด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี)

 

เปิดเผยราคากลาง  โครงการ  ติดตั้งไฟส่องสว่าง  (High  Mast)  ตั้งแต่ช่วงหน้าศูนย์บริการอีซูซุกาญจนบุรี  บริเวณภายในเกาะกลางถนนแสงชูโต

 

ตารางแสดงวงงเินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการจ้างก่อสร้าง  โครงการ  งานก่อสร้าง-ปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม  หน้าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 

ตารางแสดงวงงเินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ  จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ  จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ  จ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ในการก่อสร้าง  โครงการ  ก่อสร้างปรับปรุงถนน  คสล  พร้อมท่อระบายน้ำ  ตั้งแต่หลังห้องสมุดถึงบริเวณบ้านพักสารวัตรรถไฟ

 

โครงการ  ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  จากประตูวัดใต้ถึงแยกตลาดชุกโดน

 

ตารางแสดงวงเงิน  ก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน  คสล.  พร้อมท่อระบายน้ำ

 

เปิดเผยราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล จัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะ

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ไหล่ทาง

 

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบุคคลช่วยดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2561

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างถ่ายเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธึเฉพาะเจาะจง

 

เปิดเผยราคากลาง
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน เปิดเผยราคากลาง
   เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรุบปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสิงคโปร์ ซอย 1 2018-08-17
  โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-08-16
  เปิดเผยราคากลาง โครงการ งานจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล 2018-08-15
  เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันแต่ละประเภท โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับกลาง กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1,2,4,5 ประจำปีการศึกษา 2561 (ดูรายละเอียดได้ที่นี่) 2018-08-14
  เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 "เมืองกาญจน์วิชาการ 61"  (ดูรายละเอียดได้ที่นี่) 2018-08-14
  เปิดเผยราคากลาง การเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 "เมืองกาญจน์วิชาการ 61"  (ดูรายละเอียดได้ที่นี่) 2018-08-14
  เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง ประจำสนามแข่งขันประเภทต่างๆ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 "เมืองกาญจน์วิชาการ 61" (ดูรายละเอียดได้ที่นี่) 2018-08-09
  จัดซื้อหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ประสิทธิภาพสูง พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2018-08-07
  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประสิทธิภาพสูง แบบ INVERTER พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2018-08-07
  ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดูรายละเอียดที่นี่) 2018-08-01

 

  ทั้งหมด 89 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  731
   เดือนนี้ : 12,451
   ปี พ.ศ.นี้ : 81,505
   ทั้งหมด : 210,427
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788