ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล เปิดเผยราคากลาง
 


 

ตารางแสดงวงเงิน  ก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน  คสล.  พร้อมท่อระบายน้ำ

 

เปิดเผยราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล จัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะ

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ไหล่ทาง

 

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบุคคลช่วยดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2561

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างถ่ายเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธึเฉพาะเจาะจง

 

เปิดเผยราคากลาง
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน เปิดเผยราคากลาง
   เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถนั่งประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี) จำนวน 1 คัน 2018-01-08
  เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ดูรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ 2018-01-08
  โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-01-03
  โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1   2017-12-12
  โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้า   2017-12-12
  โครงการจ้างเหมาทำงานรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจบุรี   2017-12-12
  เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อชุดนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ประสานงาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ "เมืองกาญจน์เกมส์2017" ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 2017-11-03
  เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเปตอง โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ "เมืองกาญจน์เกมส์2017" ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 2017-11-02
  เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างห้องส้วมชั่วคราว (เพิ่มเติม) สวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ  โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ "เมืองกาญจน์เกมส์2017"  ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 2017-11-01
  เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงประจำสนามกีฬาประเภทต่างๆ โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ "เมืองกาญจน์เกมส์2017" ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 2017-10-31

 

  ทั้งหมด 18 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  182
   เดือนนี้ : 4,532
   ปี พ.ศ.นี้ : 4,532
   ทั้งหมด : 133,454
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th