ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล จัดซื้อ - จัดจ้าง
 


 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อผ้าระบายสีดำและสีขาว พร้อมลวดสำหรับผูกผ้าระบาย  สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดและอำเภอเมืองกาญจนบุรี 

 

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ฯ

 

ประกาศเทศบาล เรื่องการประมูลให้เช่าพื้นที่ใต้ถันศาลา 60 พรรษามหาราช

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างสุขาชั่วคราว

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาชั่วคราว เพื่อประชาชน ฯ

 

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่

 

จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

 

จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง

 

จ้างเหมาดูแลจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้า

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำงานรักษาความสะอาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

#เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดนี้

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก้ปัญหาเฉพาะกิจ

 

ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศสอบราคาฯ

- ราคากลาง

****ผลการจัดจ้าง****

 

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม(หน้าโรงเรียนวิสุทธรังษี) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศสอบราคาฯ

- ราคากลาง

****ผลการจัดจ้าง****

 

 

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอัฒจันทร์สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

# ประกาศสอบราคาฯ

# ราคากลาง

***ผลการจัดจ้าง***

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง - ปรับปรุงถนนดอนรัก

# ประกาศสอบราคาฯ

# ราคากลาง  

***ผลการจัดจ้าง***

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยบุญสม

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ตาราง ปปช.

***ผลการจ้ดจัาง***

 

ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโตซอย 26

ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ตาราง ปปช.

***ผลการจัดจ้าง***
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน จัดซื้อ - จัดจ้าง
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  (ดูรายละเอียดได้ที่นี่) 2017-10-02
  ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟส่องส่วาง บริเวณภายในเกาะกลางถนนแสงชูโต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2017-08-28
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง-ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศประมูลจ้างฯ - ราคากลาง - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-08-28
  ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟส่องส่วาง บริเวณภายในเกาะกลางถนนแสงชูโต (ต่อจากของเดิมที่ทำไว้ไปสุดเขตเทศบาล) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศประมูลจ้างฯ - ราคากลาง - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-08-28
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง-ปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม หน้าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศประกวดราคาจ้างฯ - ราคากลาง - ตามรางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-08-28
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม - ประกาศสอบราคาจ้างฯ - ราคากลาง - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-07-24
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) - ประกาศสอบราคาฯ - ราคากลาง - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-07-12
  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี และหน้าเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศประมูลจ้างฯ - ราคากลาง - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-06-19
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนข้างเรือนจำฝั่งโรงงานน้ำปลา - ประกาศสอบราคาจ้างฯ - ราคากลาง - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-06-16
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมส้วมสาธารณะบริเวณริมน้ำข้างโรงยิมเอนกประสงค์ (๖๐ พรรษามหาราชินี) - ประกาศสอบราคาจ้างฯ - ราคากลาง - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ 2017-06-15

 

  ทั้งหมด 70 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5] 6  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  299
   เดือนนี้ : 14,264
   ปี พ.ศ.นี้ : 164,936
   ทั้งหมด : 293,858
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788