photo gallery
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายประคูณ สาระศาลิน ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ชื่อภาพ ,
  ดูภาพทั้งหมด แบบย่อ | แบบขยาย