photo gallery
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564
ชื่อภาพ ,
  ดูภาพทั้งหมด แบบย่อ | แบบขยาย