photo gallery
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกและส่งมอบอาหารให้กับผู้กักตัวในเขตพื้นที่เทศบาลทุกวันไม่มีวันหยุด
ชื่อภาพ ,
  ดูภาพทั้งหมด แบบย่อ | แบบขยาย