photo gallery
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564
 
เมื่อวันนี้ ( 3 พฤศจิกายน 2564 ) เวลา 14.00 น. ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน “พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการเข้าร่วมพิธี
โดยในส่วนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีนายอุดม เหลืองสด รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 
ย่อภาพ