photo gallery
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกและส่งมอบอาหารให้กับผู้กักตัวในเขตพื้นที่เทศบาลทุกวันไม่มีวันหยุด
 
(วันที่ 20 กันยายน 2564) เวลา 10.30 น. ณ ครัวปันน้ำใจ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
??ครัวปันน้ำใจ???????????????????????????????????
จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกและส่งมอบอาหารให้กับผู้กักตัวในเขตพื้นที่เทศบาลทุกวันไม่มีวันหยุด (วันละประมาณ 100 ชุด)
โดยมีแม่ครัวจิตอาสา สมาชิกสภาเทศบาลและประธานชุมชนซอยไปรษณีย์ ร่วมใจกันปรุงอาหารและส่งอาหารให้กับผู้กักตัวทุกวัน...ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน??

 
ย่อภาพ