ประมวลภาพกิจกรรม
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานใน พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช
.
ในช่วงเช้า เวลา 7.00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานใน “พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตถวายพระราชกุศล” แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมในพิธีฯ โดยในส่วนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนำโดย นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
และช่วงเย็นในเวลา 18.00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานใน “พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล” พร้อม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ฯ โดยในส่วนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

  

ขยายภาพ