ประมวลภาพกิจกรรม
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ?คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perfomance Assessment (LPA) ประจำปี 2565?
(1 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
.
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ “คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perfomance Assessment (LPA) ประจำปี 2565” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกกอง/ฝ่าย จัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้รับการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perfomance Assessment (LPA) เป็นที่เรียบร้อย

  

ขยายภาพ