ประมวลภาพกิจกรรม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
วันนี้ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรี
.
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นร่วมกันถวายเครื่องสักการะบูชาพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชศาลหลักเมืองกาญจนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี
งานสมโภชศาลหลักเมืองปีนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรี ถนนหลักเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี

  

ขยายภาพ