ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันนี้ (25 เมษายน 2565) เวลา 08.00 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยในส่วนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสมพร กำเนิดกาญจน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
เนื่องในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัจฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในทางการรบและเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด ซึ่งทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงคราม ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยมิได้ว่างเว้น ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

  

ขยายภาพ