ประมวลภาพกิจกรรม
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ?มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ชุมชนท่าน้ำชุกโดน และ ชุมชนร่วมพัฒนา?
(วันที่ 10 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ชุมชนท่าน้ำชุกโดน,ชุมชนร่วมพัฒนา
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ชุมชนท่าน้ำชุกโดน และ ชุมชนร่วมพัฒนา” พร้อมด้วย นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี ผู้นำชุมชน และ ประชาชนผูมีรายได้น้อย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็น “โครงการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช. เพื่อช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนดังกล่าว ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

  

ขยายภาพ