ประมวลภาพกิจกรรม
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่
วันนี้ (วันที่ 20 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนในวันนี้

  

ขยายภาพ