ประมวลภาพกิจกรรม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่พบเห็นและได้รับแจ้งจากประชาชน? เรียบร้อย?แล้ว
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่พบเห็นและได้รับแจ้งจากประชาชนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
?? ตัดแต่งต้นไม้ ????จำนวน 3 แห่ง คือ
- หน้าร้านเอสสปอร์ต
- หน้าร้านซาลาเปาเมืองกาญจน์ ติดร้านกาแฟmass
- หน้าร้านกระเพราถาด
?????????ซ่อมฝาตะแกรงรางระบายน้ำชำรุด ในตลาดสดเทศบาล
????????? เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง จำนวน 2 จุด
      หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)

  

ขยายภาพ