ประมวลภาพกิจกรรม
ครัวปันน้ำใจ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ครัวปันน้ำใจ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
วันที่ 14 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ณ ครัวปันน้ำใจ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ครัวปันน้ำใจ
จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกและส่งมอบอาหารให้กับผู้กักตัวในเขตพื้นที่เทศบาลทุกวันไม่มีวันหยุด (วันละประมาณ 100 ชุด)
โดยมีแม่ครัวจิตอาสา เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและประธานชุมชนซอยไปรษณีย์ ร่วมใจกันปรุงอาหารและส่งอาหารให้กับผู้กักตัวทุกวัน...ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน

  

ขยายภาพ