ประมวลภาพกิจกรรม
นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
(วันที่ 28 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางจีรนันท์ กีทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล?รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล? และ นายวิริศพล ลิ้มปรีดีชัย ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างผังเมืองและการโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่าง? ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
.
ผลการลงพื้นที่สังเกตการณ์ในครั้งนี้ เหตุการณ์ปกติ เจ้าหน้าที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างดี โดยมีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

  

ขยายภาพ