ประมวลภาพกิจกรรม
งานพิธีแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

  

ขยายภาพ