ประมวลภาพกิจกรรม
 big cleaning day ณ สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี (บขส.)

ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางจีรนันท์ กีทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานดับเพลิง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่ ณ สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี (บขส.) ทำความสะอาด big cleaning day สถานที่ ดังกล่าว เนื้องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา (covid-19)

  

ขยายภาพ