ประมวลภาพกิจกรรม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1"????????????
"Robot & Robotic Olympiad 2020" ณ โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ย. 2563
????และได้เป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน????????????????
????1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO รายการ Logistic Challenge ป.1-6 [ทีม]
1) ได้รับรางวัล เหรียญทอง “ชนะเลิศ”
1.1 เด็กชาย สิงหา น้อยมหาพรหม
1.2เด็กชาย ศุภกรชัย มณฑา
2) ได้รับรางวัล เหรียญทอง “รองชนะเลิศอันดับ 1”
2.1 เด็กชาย ชาคริต ศิริคงคา
2.2 เด็กชาย ศุกร์ –
????2. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO รายการ Line Beam ป.1-6 [ทีม]
1) ได้รับรางวัล เหรียญทอง “ชนะเลิศ”
1.1 เด็กชาย สิงหา น้อยมหาพรหม
1.2 เด็กชาย ศุภกรชัย มณฑา
2) ได้รับรางวัล เหรียญทอง “รองชนะเลิศอันดับ ๑”
1. เด็กชาย ชาคริต ศิริคงคา
????3. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO รายการ Town Watch ป.1-6 [ทีม]
1) ได้รับรางวัล เหรียญทอง “ชนะเลิศ”
1.1 เด็กชาย ชาคริต ศิริคงคา
1.2 เด็กชาย ศุภกรชัย มณฑา
????4. รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6 Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6
1) ได้รับรางวัล เหรียญทอง
1.1 เด็กชาย พิชัยพร ไชยวงค์
1.2 เด็กชาย ศุภกรชัย มณฑา
2) ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
2.1 เด็กชาย พิชญะ กัลยาทอง
2.2 เด็กชาย ศุกร์ –

 



 

ขยายภาพ