ประมวลภาพกิจกรรม
มากแยกขยะ ก่อนทิ้่งกันเถอะ

  

ขยายภาพ