ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมงาน ย้อยร้อยกรุงเก่า ณ วัดป่าเลไลก์ ลาดหญ้ากาญจนบุรี

  

ขยายภาพ