ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประเพณี งานหล่อเทียนเข้าพรรษา 61

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้จัดโครงการประเพณ๊ งานหล่อเทียนเข้าพรรษา 61

วันที่พฤหัสบดีที่ 26 กรกรฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี

ดร.เบญจรวรรณ เปรมประยูร ร่วมด้วยประชาชน นักเรียน หน่วยงานต่างเข้าร่วมการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

  

ขยายภาพ