ประมวลภาพกิจกรรม
งานแข่งขันเรือยาวประจำปี 2557

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้จัดการแข่งขันเรือยาว ตั้งแต่วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557

  

ขยายภาพ