ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

แถลงข่าวพบปะสื่อมวลชน

โครงการแถลงข่าวพบประสื่อมวลชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557


ขยายภาพ

 comment

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
comment