ประมวลภาพกิจกรรม
พิธียกช่อฟ้าศาลหลักเมือง

พิธียกช่อฟ้าศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  

ขยายภาพ