ประมวลภาพกิจกรรม
ตรวจโรงเรียนพระราชทาน ท.2(รอบระดับประเทศ)

  

ขยายภาพ