ประมวลภาพกิจกรรม
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 ม.ค.56

  

ขยายภาพ