ประมวลภาพกิจกรรม
เทสโก้ โลตัสมอบจักรยานเป็นของขวัญงานวันเด็ก

  

ขยายภาพ