ประมวลภาพกิจกรรม
ทำบุตรตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 56

  

ขยายภาพ