ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

     เรื่อง
ดู


ทั้งหมด 3 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 ผู้เขียน : วันที่ : แก้ไชวันที่ : 2019-01-09 13:52:10

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 357
   ปี พ.ศ.นี้ : 4,018
   ทั้งหมด : 500,400
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788