ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  

1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

3. ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

4. ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

5. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ : แก้ไชวันที่ : 2013-01-25 21:42:32  
 
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  122
   เดือนนี้ : 3,522
   ปี พ.ศ.นี้ : 16,710
   ทั้งหมด : 85,777
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

มาร์ชเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkancity.go.th
E-mail kan@muangkancity.go.th