ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
       
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   แผนงานและงบประมาณ  
ประวัติเทศบาล   แผนยุทธศาสตร์  
คราสัญลักษณ์   แผนพัฒนา 3 ปี  
ข้อมูลทั่วไป   แผนดำเนินงาน  
หมายเลขโทรศัพท์      
วิสัยทัศน์เทศบาล      
โครงสร้างและการบริหาร   เทศบัญญัติ  
ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล   เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
    ระเบียบเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
    พรบ. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
คณะผู้บริหาร      
ทำเนียบนายกเทศมนตรี      
คณะผู้บริหาร   บริการประชาชน  
สมาชิกสภาเทศบาล   คู่มือประชาชน  
       
       
    กิจกรรม  
    ประมวลภาพกิจกรรม  
    วิดีโอกิจกรรม  
       
       
    ติดต่อเรา  
       

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788