ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 แผนพัฒนา 2556-2558  


 

บทที่ 1 บทนำ

 

บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

บทที่ 3 ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในปีที่ผ่านมา

 

บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

 

                -  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 2556 (แยกยุทธศาสตร์)

 

บทที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ : แก้ไชวันที่ : 2013-01-30 17:52:41  
 
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  8
   เดือนนี้ : 56
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,148
   ทั้งหมด : 497,530
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788