ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 คู่มือประชาชน  


 

งานทะเบียน

 

          กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ งานทะเบียนราษฎร

 

 

งานผลปรโยชน์

 

          การจดทะเบียนพาณิชย์

        

          ข้อแนะนำภาษีโรงเรือน

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ : แก้ไชวันที่ : 2020-07-10 16:06:57  
 
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  4
   เดือนนี้ : 172
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,254
   ทั้งหมด : 502,029
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788