ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 คู่มือประชาชน กองวิชาการและแผนงาน  


กองวิชาการและแผนงาน

*แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
*แบบคำขอร้องเรียน/ร้องทุกข์
  

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2020-07-15 10:48:35 แก้ไชวันที่ :  
 
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 84
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,641
   ทั้งหมด : 499,023
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788