ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองวิชาการและแผนงาน 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของงานป้องกันฯ  สำนักปลัดเทศบาล 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของกองสวัสดิการสังคม 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองสาธารณสุข 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ ของกองสาธารณสุขฯ 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองสาธารณสุข 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถกระบะ หมายเลขทะเบียน ยน 9360 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8690 ของ (กองสาธารณสุขฯ) 2018-08-09
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานการเงินและบัญชี 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดประจำปี 2561 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ต (ระยะเวลา 1ปี) 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของกองสวัสดิการสังคม 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานผลประโยชน์และกิขการพาณิชย์ กองคลัง 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ของกองการศึกษา 2018-08-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของงานทะเบียนราษฎรฯ สำนักปลัด 2018-08-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2561 ของกองวิชาการและแผนงาน 2018-08-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 2018-08-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของกองสาธารณสุขฯ 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการโตไปไม่โกง 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมถนน LED ) ของงานไฟฟ้าถนนสำนักการช่าง 2018-08-01
  ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9220 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานไฟฟ้าถนน สำนักนักการช่าง 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ของงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติ ธงอักษรพระปรมมาภิไธย ว.ป.ร.และเสาธงลา 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-8688 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2561 (สำนักปลัดเทศบาล) 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัวฯ สำนักปลัด 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายยินดีต้อนรับ ตามโครงการฯ 2018-08-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน ของสำนักปลัด 2018-08-01
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีเกาะกลางถนนแสงชูโต บริเวณตั้งแต่โรงเรียนวิสุทธรังษีถึงบริเวณหน้าโรงเรียนศรีเมืองกาญจน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ 2018-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองการศึกษา 2018-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2561 2018-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนแสงชูโตเหนือ 2018-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2018-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 4 ราย 2018-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 2 2018-07-24

 

  ทั้งหมด 1802 รายการ รวมทั้งหมด : 46 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 42 [43][44][45]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 94
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,642
   ทั้งหมด : 507,800
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788