ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2022-03-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สแกนเนอร์) สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2022-03-30
  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาด ประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-03-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่อาจเกิดการแพร่ระบาด ประจำปี 2565 (รอบที่2) 2022-03-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำนักการช่าง 2022-03-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-03-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-03-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) กองสาธารณสุขฯ 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 82-7705 กองสาธารณสุขฯ 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาเบื่อหนู) กองสาธารณสุขฯ 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2565 กองสาธารณสุขฯ 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขฯ 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสร้างพลังชุมเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำ 2565 กองสาธารณสุขฯ 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.4)ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผท.5) งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ 2022-03-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สดและจ้างประดับตกแต่งฯ ตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม สำนักปลัดเทศบาล 2022-03-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าม้วนสีขาวและผ้าม้วนสีชมพูตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม สำนักปลัดเทศบาล 2022-03-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2565 กองคลัง 2022-03-24
  ประกาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2022-03-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2565 (คนที่2 2022-03-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2565 (คนที่1) 2022-03-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กาญจนบุรี 2022-03-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัุศน์สวนสมเด็จพระญาณสังวรฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 2022-03-16
  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 2022-03-16
  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) เรืออเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 387100703 งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2022-03-16
  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2022-03-16
  ประกาศผู้ชนการซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักช่าง 2022-03-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-03-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-03-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำนักช่าง 2022-03-10
  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) สำนักช่าง 2022-03-10
  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป กองคลัง 2022-03-10
  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักช่าง 2022-03-10
  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาทำภัตตาหารเช้าและภัตตาหารพร้อมปิ่นโตฯ เพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ครบรอบ 191 ปี 2022-03-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 (ประตูเมืองกาญจนบุรี) ตามโครงการจัดงานแผ่นดินพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  2022-03-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งพร้อมรื้อถอน) เพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ครบรอบ 191 ปี 2022-03-08

 

  ทั้งหมด 1672 รายการ รวมทั้งหมด : 42 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 234
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,677
   ทั้งหมด : 506,835
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788