ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง สนามหน้าสำนักงานเทศบาล  2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บธ 7075 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ก 6647 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลฯ จำนวน 2 รายการ 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักปลัดเทศบาล 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเชื่อมพร้อมเครื่งปั่นไฟ ของงานนำบัดน้ำเสีย 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 2018-08-30
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-08-29
  ร่างประกาศและร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-08-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช็ค-ซ่อมระบบวิทยุสื่สาร ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2018-08-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล 2018-08-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกันฝน) ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2018-08-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราราจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ ของกองสาธาณรสุขฯ 2018-08-29
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-08-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของกองสาธารณสุขฯ 2018-08-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) 2018-08-29
  ร่างประกาศและร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-08-29
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-08-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ้วยรางวัลชนะเลฺิศ ของกองการศึกษา 2018-08-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะทำเหรียญรางวัล ของการศึกษา 2018-08-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้่ในการจัดการแข่งขันฯ 2018-08-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าชุดการแสดง แต่งหน้าทำผมพร้อมอุปกรณ์การแสดง 2018-08-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าโต๊ะขาว (เพิ่มเติม)ฯ 2018-08-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ 2018-08-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2018-08-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประจำสนามแข่งขันประเภทต่างๆ ของการศึกษา 2018-08-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสนามแข่งขันหุ่นยนต์มือและหุ่นยนต์อัตโนมัติฯ 2018-08-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายบอกทางแลุะสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ 2018-08-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขายเหสียง ประจำสนามแข่งขันประเภทต่างๆ 2018-08-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าชดพร้อมแต่งหน้าทำผม การแสดงพิธีเปิดฯ กองการศึกษา 2018-08-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดดรัม) ของงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเก้าอี้พลาสติก และผ้าคลุมเก้าอี้ ของกองการศึกษา 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประจำสนามแข่งขันประเภทต่างๆ ของการศึกษา 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ในการแข่งขันประกวดเพลงลูกทุ่ง 2018-08-17

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788