ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลทำงานรักษาความสะอาดถนนและที่สาธารณะฯ 2018-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ 2018-10-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัางถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2561 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-10-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2018-10-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลกรสำรวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีฯ 2018-10-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรติดต่อ 2018-10-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรสำรวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีฯ 2018-10-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรในเขตเทศบาล ฯ 2018-09-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสิงคโปค์ ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-09-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีเกาะกลางถนนแสงชูโต บริเวณตั้งแต่โรงเรียนวิสุทธรังษีถุึงบริเวรณหน้าโรงแรมศรีเมืองกาญจนบุรี 2018-09-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-09-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ของเทศบาลฯ 2018-09-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานบริหารทั่วไป สำนักการช่าง 2018-09-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED ประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตั้ง 2018-09-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 2018-09-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-09-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเทศกิจ) 2018-09-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอา่กาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงแบบ INVERTER 2018-09-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร สำนักปลัดเทศบาลฯ 2018-09-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม 2018-09-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2018-09-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8991 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-09-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-09-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของกองสาธารณสุขฯ 2018-09-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อม - ปะผุทุนรองรับเพจจอดเรือดับเพลิง ของงานป้องกันฯ 2018-09-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมห้องสุขาภายในห้องทำงานฯ 2018-09-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา ชุมชนท่าน้ำชุกโดน 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง ชุมชนประชาภิบาล 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนพม่า 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9223 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-8688 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9223 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำห้องธุรการ 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-1640 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน พร้อมท่อรายน้ำ ถนนออสเตรเลีย 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ ของกองการศึกษา 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองวิชาการและแผนงาน 2018-09-13

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788